Prijzen & Info

Reisperiode
De 12-daagse reis 'Exceptioneel Italië' vindt plaats van 9 t/m 20 juli 2021.

Er is slechts plaats voor 44 personen op deze exclusieve reis. 

Route
U vliegt per privévliegtuig vanaf het Private Jet Center op Schiphol-Oost naar Verona.

Vanaf Verona maakt u een rondreis door Italië.

Vanaf Napels vliegt u weer terug naar het Private Jet Center op Schiphol-Oost.

Reissom
De reissom van de reis 'Exceptioneel Italië' bedraagt €23.995,- p.p. op basis van twee samen reizende personen per hotelkamer/supercar.

RIVM-Richtlijnen
Deze reis zal geheel conform de RIVM-Richtlijnen worden uitgevoerd. 

COVID-19
Om deel te nemen aan deze reis dient u te beschikken over een negatieve coronatest dan wel een bewijs van vaccinatie. 

Mocht de reis vanwege coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden dan krijgt u de betaalde reissom teruggestort op uw bankrekening.

Fit to travel
Wij verlangen van onze gasten dat zij fit to travel zijn. Dit houdt in dat alle gasten zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. De bemanning en de tourmanagers zijn niet voor individuele begeleiding aangesteld. Lees daarom altijd goed de informatie door, en laat u, als u vragen hebt, goed informeren door onze reisspecialisten. 

U mag van Air Cruise Collection met een gerust hart veel verwachten. Ook dat wij u voorafgaand aan de reis zo volledig en deskundig mogelijk informeren over tal van reistechnische aspecten. Wij besteden veel aandacht aan het geven van de juiste adviezen en informatie op zowel onze website alsmede in de reisdocumentatie. Het is vervolgens aan de passagier zelf om van deze informatie kennis te nemen en er zijn of haar voordeel mee te doen. Het is de verantwoording van de klant om na te gaan of het gepresenteerde programma en de reisperiode inclusief het bijbehorende klimaat bij u, uw wensen en voorkeuren, uw conditie en uw leeftijd passen. Oriënteer en informeer u voor vertrek goed en ga op onderzoek uit. Dit kan zowel bij Air Cruise Collection als op reisbestemming gerelateerde websites of bij ambassades. Bij eventuele vragen, twijfels of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen en uw vragen stellen. Onze deskundige reisspecialisten zijn u immers graag van dienst.

Dieet
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan alstublieft tijdig weten en vermeld duidelijk op het reserveringsformulier welk dieet het betreft. Waar mogelijk doen wij er alles aan om aan uw dieetwensen te voldoen.

Medicijngebruik
Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende voorraad mee. Indien nodig informeer uw tourmanager hier dan over.Aantal deelnemers
De reis gaat door met minimaal 24 personen en maximaal 44 personen.

Reisbegeleiding
U wordt begeleid door een tourmanager van Air Cruise Collection. De tourmanager is verantwoordelijk voor een goed verloop van uw reis. Ter plaatse wordt u tevens begeleid door lokale (Engelssprekende) gidsen.

Inbegrepen
Vrijwel alles bij deze reis is inbegrepen: de vluchten (inclusief open bar aan boord van uw privévliegtuig), hotels, luxe auto, excursies, alle georganiseerde maaltijden inclusief mineraal water, frisdrank, geselecteerde wijnen en bier. Tevens verzorgt Air Cruise Collection ook alle fooien.

Excursies
Tijdens de reis worden tal van excursies gemaakt die zijn inbegrepen in het programma. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd zin heeft om deel te nemen aan een excursie, maar wil genieten van de faciliteiten van uw hotel of resort. De excursies zijn uiteraard niet verplicht. Wellicht wilt u zelf iets anders doen dan gepland. Uw tourmanager adviseert u graag over de mogelijkheden en eventuele prijzen. Voor niet genoten excursies die in het programma zijn opgenomen, kan helaas geen restitutie plaatsvinden.

Aan het begrip Journey Beyond Expectations hechten wij bijzonder veel waarde. Op tal van plaatsen maakt u onverwachts interessante excursies of beleeft u unieke ervaringen. Welke dat het zijn blijft nog even een verrassing. U kunt er van verzekerd zijn dat we er een onvergetelijke reis van maken. 

Voor deze reis heeft u een geldig reisdocument nodig waarmee u zich kunt identificeren, een paspoort of ID-kaart volstaat. U heeft geen visum nodig.

Tevens dient u te beschikken over een geldig gezondheidsdocument, veelal betreft dit een recente negatieve coronatest dan wel een bewijs van vaccinatie. Wij sturen u hier graag meer informatie over toe.

Het spreekt voor zich dat u over een geldig rijbewijs dient te beschikken indien u bestuurder bent van de supercar. 

Het is de verantwoordelijkheid voor u als deelnemer dat u over de juiste documenten beschikt.

Heeft u hier vragen over? Bel ons gerust.

Bagage
U mag maximaal 32 kg per persoon aan bagage meenemen, eventueel verdeeld over twee koffers. Uiteraard mag u ook uw handbagage meenemen, maximaal 6 kg. Ieder koffer krijgt een eigen nummer dat gekoppeld is aan uw naam. 

Kleding 
Voor deze reis raden wij u zomerkleding aan. Avondkleding is niet nodig, bij de diners volstaat ‘smart casual’. 

Een reisverzekering met Europa dekking is verplicht voor deze reis. Uiteraard kunt u dit zelf regelen, echter helpen wij u hier graag bij. De premie bedraagt € 2,92 per persoon per dag plus € 3,50 poliskosten.  

Eventueel kunt u ook een annuleringsverzekering afsluiten.

Algemene Voorwaarden

Voorbehoud
Wij hebben het programma met grote zorg samengesteld. Toch kunnen er situaties ontstaan die wij niet kunnen voorzien en moet het programma gewijzigd worden. Wijzigingen in het programma om organisatorische redenen zijn voorbehouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het afgesproken vluchtplan. Het kan zijn dat op de luchthavens die wij aandoen door de lokale autoriteiten op het laatste moment wijzigingen van landing- en vertrektijden worden bepaald. Ook kan het nodig zijn om het reisschema aan te passen wegens klimatologische redenen, ook deze aanpassingen zijn voorbehouden. Onze piloten moeten zich altijd houden aan deze wijzigingen. Mochten er wijzigingen nodig zijn, dan laten wij u dit direct weten.

Voorbehoud / Aansprakelijkheid
Wij hebben het programma met grote zorg samengesteld. Toch kunnen er situaties van overmacht ontstaan die wij niet kunnen voorzien en dient het programma te worden gewijzigd. Wijzigingen in het programma om organisatorische redenen zijn voorbehouden. Air Cruise Collection en de luchtvaartmaatschappij houden zich het recht voor om een vervangend toestel te regelen indien nodig. Wij zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Air Cruise. Echter, bij het ontbreken van nalatigheid van Air Cruise Collection, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, materiële schade of ander verlies veroorzaakt door de luchtvaartmaatschappij, hotels of andere leveranciers van een van de diensten die worden aangeboden in het kader van de Air Cruise. Dit geldt ook voor vertragingen en storingen van vliegtuig, schip, bus, auto of andere transportmiddelen die niet onder directe controle van Air Cruise Collection vallen. Mochten er wijzigingen nodig zijn, dan laten wij u dit weten. Mocht er schade zijn ontstaan aan de door u bestuurde supercar, dan kan Air Cruise Collection daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

Uitsluiting
Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn of haar rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

Wensen bij boeking
Wij willen u vragen, indien u wensen heeft, deze voorafgaand aan de reis aan ons mee te delen. Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende relatie. Wij kunnen deze echter niet garanderen. In veel gevallen zijn wij en u afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener.

Air Cruise Collection is aangesloten bij de ANVR. Op deze reis zijn onze algemene voorwaarden en de ANVR-Reisvoorwaarden, met inachtneming van de volgende afwijkingen, van toepassing:

  • Bij boeking dient een aanbetaling van 25% van de reissom te worden voldaan.
  • Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient 50% van de reissom te zijn voldaan.
  • Uiterlijk 4 weken voor vertrek dient het restant van de reissom te zijn voldaan. 

Ingeval de boeking wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom.
  • Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek: 100% van de reissom.

Mocht de reis vanwege coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden dan krijgt u de betaalde reissom teruggestort op uw bankrekening.

Uw zekerheid
Air Cruise Collection (KvK 60688750) is aangesloten bij de ANVR, Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds.

ANVR reisvoorwaarden
Air Cruise Collection is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Per 1 april 2016 zijn de nieuwe ANVR Reisvoorwaarden ingegaan. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. De belangrijkste wijzigingen betreffen de betalings-en annuleringsvoorwaarden. Deze worden vanaf 1 april 2016 door iedere touroperator zelf ingevuld. Op het boekingsformulier kunt u aanvinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR Reisvoorwaarden en de Air Cruise Collection voorwaarden.

De ANVR-Reisvoorwaarden zijn opgenomen in de informatiebrochure “Alles wat je moet weten als je op reis gaat”. De brochure bevat naast de ANVR-Reisvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. U kunt de brochure downloaden van de ANVR-website: www.anvr.nl of Air Cruise Collection vragen u meer informatie te verstrekken. Op verzoek zal Air Cruise Collection een digitale brochure per email sturen.

    Stichting Garantiefonds Reisgelden
Air Cruise Collection is aangesloten bij SGR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. 

   Calamiteitenfonds
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl.